Elbúcsúztunk Sándor atyától

0
537
Major Sándor atya - Fotó: Neubauer Rudolf

“Megérintett bennünket az a jóság, az a szelídség, az a mindig magától értetődő békesség, amit most utólag kezdünk megérteni, felfogni, hogy Jézus békessége, Jézus szelídsége, Jézus jósága öltött testet őbenne is. Ő általa, őbenne találkoztunk  egészen konkrét módon azzal az isteni irgalommal, azzal a végtelen szeretettel, amellyel az Úristen szeret bennünket. (…) Sándor atya, köszönjük, hogy velünk voltál és kérjük, hogy segíts tovább. Légy ma is közöttünk, és segíts, hogy mi is bejussunk az atyai házba. Ámen.” – így búcsúzott Beer Miklós, a Váci Egyházmegye megyéspüspöke Sándor atyától, az utóbbi négy évtized Kismarosának (és talán Dunakanyarának is) legmeghatározóbb lelki és szellemi vezetőjétől.

Major Sándor atya - Fotó: Neubauer Rudolf

Sándor atya hamvait Horváth István adta át Czillik Edének és Réti Józsefnek akik – Sándor atya kérésére – a Kismarosi templom kertjében helyezték örök nyugalomra. A szentmisén tanítványok, hívek, paptársak és barátok – többek között Neubauer Rudolf polgármester – megrendülve, ám a majdani viszontlátásban bízva köszöntek el tőle.

Isten Veled, Sándor atya!