Neues Jahr

0
894

hajnalaDunan_foto_AradiSzilveszterTalán 28 éve is megvan annak, hogy a kismarosi templomban felhangzott a Neues Jahr. Azelőtt nem múlt el nélküle óáldás, mindig ezzel fejeződött be. Az évváltást úgy köszöntötték a férfiak, hogy éjfél után felkerekedtek és körbejárták a falut, ezzel a dallal köszöntve rokonságot, barátokat, ismerősöket. A köszöntőt meghálálták a háziak, előkerült a főtt kolbász a frissen reszelt tormával, mintegy megágyazva a forralt bornak és pálinkának. Sokan emlékeznek az idősek közül erre a szép dalra, megható volt hallani, hogyan kapcsolódnak bele a Nachtigal kórus énekébe, mindegyikükben emlékeket ébresztve, szépeket és szomorúakat.

A mise után dacolva a hideggel a Fő-téri szobor mellett gyülekeztünk egy kis közös éneklésre, tisztelgésre az őseink előtt, és egy kis időt együtt tölteni még az óévben.

Köszönjük a plébános úrnak a lehetőséget, az együttműködést. Már a kórus karácsonyi éneklése kapcsán elmondta, milyen fontosnak találja, hogy a hagyományokat megőrizzük, segítségnyújtásáról biztosított bennünket. Az eseményt a sváb önkormányzat szervezte, közreműködött a hagyományőrző kórus, a nagyon finom forralt borral a faluvédők melegítették a kezünket, és a hangulatot. Jó volt együtt, szeretettel öleltük meg elváláskor egymást, boldog újévet kívánva.

A kis közösségek segítenek Kismaros nagy közösségének erősítésében, formálásában,és hogy erre szükség van, ilyen események kapcsán bizonyossá válik. Együtt kell eveznünk, a “skatulyában“, akkor van rá reményünk, hogy a faluban nem hal ki az egymás iránti szeretet, és  az egymás, és a hagyományok iránti tisztelet. Folytatás a vasárnapi német szentmisén és az utána következő koszorúzáson, ahol mindenkit szeretettel látunk!

Búcsúzásként álljon itt a Neues Jahr német és magyar szövege, ezzel kívánunk boldog, szeretetben gazdag  újesztendőt!

 

Wir wünschen Ihnen ein frohes Neues Jahr!

Dunamenti Svábok Önkormányzata nevében: Andresz Györgyné

Neues Jahr

 

Neues Jahr tut sich anfangen, freuet euch ihr Cristen all,

Weil das alte ist vergangen, dankett Gott zum Tauzendmahl,

Gott, dem Vater und Maria, der die kaische Jungfraulein,

Weil Sie uns zum Neuen Jahre, schenket Ihr liebes Kinderlein,

Schenket Ihr liebes Kinderlein.

 

 

Pirkad már újévnek hajnala, az óév már véget ér,

Az Istennek hálát adjunk, sok jótéteményeiért,

Dicséretet Szűz Máriának, zengjünk ma vigadozva,

Aki értünk a Jézuskát, e nap felajánlotta,

e nap felajánlotta.

 

Ej, kívánunk mindenkinek, boldogabb újesztendőt,

Áldja meg a kegyes Isten, múltunkat s a jövendőt,

Adjon az Úr békességet, jókedvet, reménységet,

S kit magához hív ez évben, nyerjen örök üdvösséget,

Nyerjen örök üdvösséget.

 

( Fordította földink, Kelemér (Klaáb) Ferenc, azaz Baló bácsi).