Meghívó Képviselő-testületi ülésre

0
353

Kismarosi_Mveldsi_HzM E G H Í V Ó

Kismaros Község Képviselő-testülete és Szokolya Község Képviselő-testülete
2011.  február 15-én /kedd / du. 16,00 órától együttes ülést tart a kismarosi Művelődési Házban.

Napirend:

1./ Körjegyzőség 2011. évi költségvetése

 

2./ A Körjegyzőség 2010. évi költségvetési előirányzatának 4. sz. módosítása

 

3./ Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Előadó: polgármester

 

4./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése
Előadó: polgármester; PB elnöke

5./ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatának 4. sz. módosítása
Előadó: polgármester; PB elnöke

6./ Szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása

7./ Közterület használaténak egyes szabályairól szóló rendelet elfogadása

8./ Házasságkötés hivatali helyiségen, ill. hiv. időn kívüli engedélyezéséről, az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról szóló rendelet elfogadása
Előadó: jegyző

9./ Egyebek

9.1. Együttműködési szerződés a Kismarosi Dunamenti Sváb Önkormányzattal
9.2. Egészségház korszerűsítésének kérelme
9.3. 2 pavilon bérlemény helyzete

 

Kisduna info