Gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás…

0
485
biztositasMagyarországon 3 éves korától 18 éves koráig minden gyermek ingyenes balesetbiztosításba részesül, de a szülők többsége nem tud róla!

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a Magyar Állam nevében a Magyar Köztársaság Pénzügyminisztere 2006. december 27-én 3 évre szóló szerződést kötött a Generali-Providencia Biztosítóval annak érdekében, hogy az Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztály tagjai a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott biztosítási védelemben részesüljenek.

Az Állam által finanszírozott általános balesetbiztosítási szolgáltatás automatikusan jár, független az óvodától, iskolától, nincs szükség semmilyen szerződéskötésre.

2010. január 1-től 2012. december 31-ig a 119/2003. (VIII.14.) számú Kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásokat- a 3 és 18 év közötti biztosítottaknak- az Allianz Hungária Biztosító Zrt. nyújtja.

Az Általános gyermek- és ifjúsági biztosítás a nap 24 órájában érvényes, otthon, az utcán, az óvodában, iskolában, kirándulás közben, nyaraláskor, bel- és külföldön bekövetkezett balesetekre egyaránt.

Az Általános gyermek és ifjúsági biztosítás kifizetései a biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító az alábbiakban meghatározott mértékű
szolgáltatást teljesíti:
Baleseti halál: 200 000 Ft biztosítási összeg
Csonttörés, csontrepedés: 3 000 Ft biztosítási összeg
Maradandó egészségkárosodás (rokkantság):

– amennyiben a rokkantság foka 1-9%: 3 000 Ft
-amennyiben a rokkantság foka 10-29%: 50 000 Ft
-amennyiben a rokkantság foka 30-100%: 300 000 Ft biztosítási összegnek a
rokkantság fokával megegyező százaléka.

Szülők jelezték, hogy az óvodák, iskolák egy része arra kötelezi őket, hogy fizessenek be évi 500-10 000 forint összegű balesetbiztosítási díjat, a Generál-Providencia Zrt. által létrehozott speciális tanuló-biztosításra (Szimba biztosítás). Az ajánlattevők arra hivatkoznak, hogy a magasabb összegű befizetés esetén megemelkedik az ingyenes általános biztosítás kifizetésre kerülő kártérítések összege. Ez nem igaz! Ez félrevezető ügynöki magatartás. Az Általános gyermek és ifjúsági biztosítást nem lehet kiegészíteni, sem többszörözni.
.
Az Általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítás díja a Magyar Államot terheli. Ha az óvodában, iskolában, kollégiumban valamilyen fizetős gyermek, illetve tanulói, biztosítást akarnak köttetni a szülőkkel, akkor az óvoda, iskola, kollégium kötelessége elmondani, hogy ezután a gyermeknek két egymástó független balesetbiztosítása lesz, és kártérítési igényét mind a két biztosítási formában beadhatja. Vagyis egy sajnálatos baleset után kétszer
vehetik fel a biztosítási összeget.

A szülők többsége nem tudja, hogy az állam fizeti ki a biztosítási díjat helyettük. A biztosítók azért nem propagálják a szülők között az Általános gyermek- és ifjúsági biztosítást, mert üzleti érdek hogy minél kevesebb legyen a kifizetés, hiszen a megmaradt összeget nem kell visszafizetni az államnak.

Csonttörésnél az elérhető 3000 forint sokszor nem éri meg az utánjárást, a kifizetőhelyre történő utazás időigényes és költséges. Megalázó nagyságrendű a baleseti gyermekhalál esetén fizetendő biztosítási összeg.

Még egyszer felhívjuk a figyelmét arra, hogy az államilag finanszírozott általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás kárrendezése jelenleg Allianz Hungária Biztosító Zrt-nél folyik.

Gyermekének balesetét bejelentheti, ill. a kárrendezéssel kapcsolatban további információkhoz juthat az Allianz Hungária telefonos ügyfélszolgálatán, a 06-40-421-421-es (országosan helyi díjszabással hívható) kékszámon!

Forrás: Magyarországi Szülők Egyesülete

Kisduna infó