Árvízi védművek épülnek Nagymaroson

0
374
PY068150Az árvízi védvonal kiépítésének el?készítésére 2008-ban nyertünk támogatást, mely a tervezési és engedélyezési feladatok elvégzése után lehetőséget adott a megvalósítás pályázati forrásainak megpályázására. Erre tett pontot a május hónap közepén született döntés és adott zöld utat a nagymarosi árvízvédelmű mű kiépítéséhez. A támogatás ez esetben 100 százalékos, azaz az önkormányzat saját forrásainak felhasználását a megvalósítás már nem követeli meg. A védvonal összes hossza 2,7 kilométer, mely három szakaszra bontva jellemezhet?. Az első a Széchenyi sétány menti feltöltött terület, ahol a “nyúlgát”  befejezéseként egy kisebb térdfal készül, minden utcavégben megnyitva, lehetőséget adva az átjárásra. A nyílások lezárása mobil táblákkal történik. Leglényegesebb eleme az összes szakaszon kiépülő vízzáró résfal, mely az árvizek során tapasztalt intenzív átszivárgásokat hivatott kiküszöbölni.

A második szakasz a DÁM és a Panoráma parkoló közötti parti sáv, mely a település történelmi magját fedi le. A terepi adottságok, az építészeti és zöldfelületi értékek miatt a védvonal itt a kerítések vonalához lép vissza és egy vízzáró fogadószerkezet kiépítése után teljes hosszban mobil táblás gát felépítését teszi lehetővé. A harmadik szakasz a Váci út beépített sor végéig terjed ki, és az útpadkában egy térkő burkolatú fogadószerkezet megépítését foglalja magában – természetesen a szükséges alépítményi munkákkal együtt – melyre a második szakaszon is alkalmazott táblás gát felépíthető. Mindegyik szakaszon a Dunára lefutó csapadékvíz csatornák lezárhatósága biztosított lesz, az ehhez szükséges szivattyúk beszerzése szintén a pályázat része, az elemek szállításához szükséges targonca és egyéb kisebb érték? eszközökkel együtt. A tároláshoz szükséges épület a Maros Kft telephelyén épül fel. A megvalósítás után a lakóingatlanok 96 százaléka védett lesz az árvizekkel szemben, a védekezés az eddigiekhez képest jóval nagyobb szakértelmet követel, de cserébe eddig védhetetlen parti szakaszok is védhetővé válnak, illetve a védekezési anyagok újra felhasználhatók.

Jelenleg a támogatási szerződés aláírásának előkészítése zajlik, illetve az előkészítési tevékenységek befejez? mozzanatai tartanak. Idei évben egy terepi kísérlet készül, melyet követően megindulhat a megvalósítás közbeszerzési eljárása és kezdődhet a kivitelezés 2012. évben.

Forrás: Nagymaros.hu
Fotó: Aradi Szilveszter
Kisduna infó