Nemzetiségi oktatás az iskolában

0
420
iskola_foto_AradiSzilveszterMájus 18-án ülést hívott össze a Kismarosi Sváb Nemzetiségi Önkormányzat. A téma az iskolai nemzetiségi oktatás bevezetésének lehetősége volt. A nemzetiségi óvoda megléte miatt az iskolai beiratások kapcsán szinte minden évben felmerül a szülőkben az emelt szintű német és a sváb hagyományok iskolai oktatásának igénye. Néhány szülő megkeresése kapcsán a nemzetiségi önkormányzat megbeszéléseket kezdeményezett az iskola vezetésével, de eddig konszenzus nem született. Mivel a tárgyalásokról, és az abban résztvevők álláspontjáról különböző fórumokon fals információk hangzottak el, a május 18-i ülésre a nemzetiségi önkormányzat egyeztetésre meghívta az iskola vezetését, a pedagógusokat, a szülőket, a helyi önkormányzati újság szerkesztőjét és az érdeklődőket. Az ülés végén az önkormányzat képviselői vállalták, hogy a szülők és a pedagógusok részéről felmerülő kérdések megválaszolására 2012. március 31-ig szakmai vitára és tájékoztatásra alkalmas konferenciát szerveznek. Emellett tapasztalatszerzés céljából tervezik fölvenni a kapcsolatot hasonló helyzetben lévő német nemzetiségi oktatással rendelkező falusi iskolákkal, ahova – akár az érdeklődő szülők részvételével is – tanulmányutat kívánnak szervezni.

Kisduna infó