Pedagógiai, családsegítő és szociális asszisztensi szakképzések indulnak a Kismarosi Teleházzal

0
572

HumánorientációA Humánorientáció Oktatási és Szolgáltató Kft. OKJ-s szakképzéseket indít csoportos online oktatási formában.

1. Pedagógiai és családsegítő OKJ-s szakképzés

A képzés időtartama: 10 hónap
Kezdése: 2014. szeptember
Képzés befejezése: 2015. június
Vizsga: 2015. július
Iskolai előképzettség: érettségi
Tandíj: 150 000 Ft
Vizsgadíj: 50.000 Ft

(Havi részletekben is fizethető: 10×15.000 Ft/hó+50.000 vizsgadíj)

A diákok kapnak:

 • ingyenes kidolgozott tételeket,
 • a felkészülést segítő szemelvénygyűjteményt,
 • az ismereteket elmélyítő tanulókártyákat,
 • eredményes vizsga után Europass-tanúsítvány igényelhető.

A szakmai gyakorlat választott intézményben, vagy a Teleház szervezésében, ajánlott intézményben is teljesíthető.

A képzéssel egy időben, a Kismarosi Teleházban mód lesz számítástechnikai alapismeretek megszerzésére, valamint tanácsadásra a rendszer használatáról.

Jelentkezés és részletes felvilágosítás: www.humanorientacio.hu

Ügyfélszolgálat minden nap 9-21 óráig: Keizer Sándor; 30/746 4135, 70/425 7774; humanorientacio@gmail.com

Kismarosi Teleház Iroda: Tóthné Bán Marianna; 30/850 3118; banmar2@gmail.com ; kismarositelehaz@invitel.hu

A pedagógiai és családsegítő munkaterületének leírása

 • Részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében.
 • Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában.
 • A pedagógus tanórai, foglalkozási felkészülését segíti, szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával.
 • Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében.
 • elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában.
 • Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat.
 • Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel.
 • Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal.
 • Hátrányos helyzetű gyereket, családokat támogat.
 • Családpedagógiai gondozási feladatokat végez.
 • Részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban, dokumentálásban.

 

2. Szociális asszisztens OKJ-s szakképzés

A képzési időtartama: 8 hónap
Kezdés: 2014. szeptember
Képzés befejezése: 2015. április
Vizsga: 2015. május
Iskolai előképzettség: érettségi
Tandíj: 180 000 Ft
Vizsgadíj: 60.000 Ft

(amely havi részletekben is fizethető 22.500 Ft/hó+60 000 vizsgadíj, vagy a vizsgadíjat is tartalmazó részletekben: 8×30.000 Ft)

A diákok kapnak:

 • ingyenes kidolgozott tételeket,
 • a felkészülést segítő szemelvénygyűjteményt,
 • az ismereteket elmélyítő tanulókártyákat,
 • eredményes vizsga után Europass-tanúsítvány igényelhető.

A szakmai gyakorlat választott intézményben, vagy a Teleház szervezésében is teljesíthető.

A képzéssel egy időben, a Kismarosi Teleházban mód lesz számítástechnikai alapismeretek megszerzésére, valamint tanácsadásra a rendszer használatáról.

Jelentkezés és részletes felvilágosítás: www.humanorientacio.hu

Ügyfélszolgálat minden nap 9-21 óráig: Keizer Sándor; 30/746 4135, 70/425 7774; humanorientacio@gmail.com

Kismarosi Teleház Iroda: Tóthné Bán Marianna; 30/850 3118; banmar2@gmail.com ; kismarositelehaz@invitel.hu

A szociális asszisztensi végzettséggel milyen feladatokat láthat el?

 • A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik.
 • Baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegélyt nyújthat.
 • Szabadidős és rekreációs programokat szervezhet és vezethet.
 • Részt vehet a szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében.
 • Szakemberek irányításával rehabilitációs programokat valósíthat meg.
 • Részt vehet a fogyatékosokat ellátó és rehabilitációs intézmények adminisztrációjának kialakításában, működtetésében.
 • Prevenciós, egészségmegőrző, -fejlesztő, mentálhigiénés tevékenységet folytathat, és ilyen programokat szervezhet.
 • Munkajellegű foglalkozásokat szervezhet.
 • Közösségi és kistérségi társadalmi integrációt segítő tevékenységet végezhet.

Bán Marianna
Kismarosi Teleház Alapítvány