Verőce Kincsei – Kincskeresés Verőcén

0
718

A Gyermekek Világöröksége Alapítvány

(bejegyezve: 10455. sorszám alatt; képviselő: Mekkey Péter, Verőce, Brassói u. 36/a)

www.paxisland.eu, www.paxisland.blogspot.com e-mail:paxisland@gmail.com

pályázatot hirdet

gyermekek, gyermekcsoportok részére

Verőce Kincsei – Kincskeresés Verőcén

címmel.

A pályázat célja, a résztvevők feladata: Verőce látnivalóinak, érdekességeinek, értékeinek bemutatása játékos, vonzó módon – kincskereső ösvények létrehozása.

A megvalósítás: a résztvevőknek ki kell jelölniük Verőce területén egy-egy olyan – bármely korosztály által bármely évszakban, legfeljebb 150 perc (két és fél óra) alatt erőfeszítés nélkül végigjárható – útvonalat, amelyen végiggyalogolva az érdeklődő közelről „találkozhat” a községünk érdekes-értékes helyszíneivel, látnivalóival, természeti és épített értékeivel: Verőce kincseivel. Erről a „kincskereső ösvényről”, a bejárása során látható „kincsekről” a résztvevőknek

1) egy maximum A/4 méretű (21 x 30 cm) kézzel megrajzolt, egyszerű, játékos de jól érthető és követhető térképvázlatot kell készíteniük – lehetőleg szkennelhető technikával/minőségben, valamint

2) egy maximum A/4 formátumú oldalon csatolniuk kell egy egyszerű, közérthető, lehetőleg rímekbe szedett leírást, ami segíti a térképen ábrázolt útvonal követését és információkat ad a menet közben látható érdekességekről.

(Verőcén jelenleg már 3 kincskereső ösvény „működik”. Az azokhoz tartozó dokumentumokhoz a vasútállomás pénztáránál lehet hozzájutni, s szabad felhasználni, mintaként, ötletadóként.)

Az újabb ösvények kijelölésénél a következő szempontokat szükséges figyelembe venni:

az új ösvény(ek) legfeljebb 3 ponton/rövid (néhány perc alatt megtehető) szakaszon, illetve 3 látnivalót illetően egyezhet(nek) meg egy már meglevő ösvény útvonalával;

az értékelésnél előnyt jelent olyan ösvény „megalkotása”, amely lehetőség szerint valamiféle tematikus egységet követ (közérthetőbben: például történelmi/kulturális/vallással kapcsolatos/stb vonatkozású pontokat/látnivalókat „szed csokorba”);

az új ösvények kiindulópontjául is a vasútállomás pénztárát lenne hasznos kijelölni, illetve a végét olyan helyre tenni, ahol lehetőség szerint vasárnap is nyitva tartó helyiség (bolt, üzlet, stb) található.

A beadandó pályamunkáknak tehát két A/4 formátumú oldalt – az egyiken az ösvény egy lehetőleg kézzel rajzolt térképvázlatával és az ösvény elnevezésével, míg a másikon az ösvényen a végighaladást segítő, lehetőleg játékos, rímekbe szedett „vezető”-szöveggel (ez utóbbi elkészíthető számítógépen, szövegszerkesztővel) – kell tartalmazniuk. A pályamunkák leadásának végső határideje és helye: 2015. október 10., a Művelődési Házban,  „Verőce Kincsei” megjelöléssel, borítékban, a pályázók nevének megjelölésével.

A beérkezett pályamunkákat bíráló bizottság értékeli és rangsorolja. A zsűrizés eredményét kiállítás megnyitó keretében hirdetjük ki, 2015. október 17-én szombaton 17 órakor, a Művelődési Házban, ahol a beérkezett pályamunkákat tesszük közszemlére. Ugyanitt és ugyanekkor adjuk át a három legjobbnak ítélt munka elkészítőinek az értékes díjakat.

A bíráló bizottság által a három legjobbnak ítélt pályamunka a Gyermekek Világöröksége Alapítvány tulajdonába megy át. Az alapítvány a továbbiakban gondoskodik az azok által tartalmazott új kincskereső ösvények „beindításáról”.

A pályázatra munká(ka)t beküldő pályázók részvételükkel a kiírás feltételeit tudomásul veszik és elfogadják.

A pályázaton csoportok – legfeljebb 6 főig – vehetnek részt. A csoportok létszámának legalább 70 %-a 16 év alatti fiatal legyen. A pályamunkák létrehozása, megalkotása során felnőtti segítség természetesen igénybe vehető, de fontosnak tartjuk, hogy  ebben a játékos, mégis komoly alkotómunkában a fiatalok/gyerekek aktivitása legyen a meghatározó, s ez tükröződjön a megvalósult pályamunkákban is.

Gyermekek Világöröksége Alapítvány

Verőce, 2015. augusztus hó