Így is lehetne

0
411

PY068149Félegyházi András, Visegrád polgármestere megszólította a népet. Ilyen az, amikor végre nem hülye lakosságnak, hanem értelmes embernek néznek. Még valami jó is kisűlhet a dologból.

Tisztelt Látogató!

Az Úr 2012. évében megalkottuk Visegrád város fórum oldalát. Köszöntjük hát, beszélgessen velünk!
Üdvözlettel: Visegrád Város Önkormányzata

 

http://forum.visegrad.hu

 

GONDOLAT- ÉS VITAINDÍTÓ
A RÉV UTCA ? MÁTYÁS SZOBOR KÖZÖTTI TERÜLET FEJLESZTÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ

Szükségesnek látom, hogy a Duna (11-es út), Rév utca, Fő utca, Mátyás szobor által határolt terület jövőéről induljon átfogó gondolkodás.

Miért?

A területben, annak fejlesztésében nagy lehetőségek vannak. Rá kell nézni a területre “friss szemmel”. Jó alkalom lehet ez arra, hogy kipróbáljuk: lehet-e Visegrádon szélesebb körben egyeztetni, együtt gondolkodni ilyen kérdésben, vagy marad a “jön a profi okos szak-megmondó ember és elhisszük neki” típusú területfejlsztési logika. Természetesen nem gondolom azt, hogy a profik helyett a laikus lakosságnak kellene elvégezni a tervezési munkát. Itt inkább a tervezési programról, a józan ész belátásáról és a további munkálkodás alapjainak lefektetéséről van szó.

A kályhától induljunk

Visegrád közössége az elmúlt időkben ritkán tapasztalta, nem “szokta meg”, hogy a település fejleszésével kapcsolatos koncepció-alkotás alap-kérdéseiben együttgondolkodásra kérik. Ebből a szempontból az előttünk álló folyamat mindenképpen szokatlan lesz. Bízom abban, hogy az érdekeltek és az érdeklődők részvétele olyan alkalmakat szül, melyek magának a terület fejlesztésének javára válik, a benne részt vevőknek ? még akkor is, ha ez alkalmanként vitát, konfliktus-helyzetet is jelenthet ? jó alkalom lesz arra, hogy találkozzanak; hogy az itt élőknek saját, közös élményük legyen életük terének változásával kapcsolatban.

Városközpont?
Előzetesen érdemes kicsi kitérőt tenni a “városközpont” kérdés körül.
Ez a terület véleményem szerint a jelenlegi Visegrádnak nem központja.
Nem ezen a terülten, ennek súlypontjában zajlik a város, mint település, közterületi élete.
Ennek ellenére ? éppen azért mert a város központja nagyon közel, valójában a szóban forgó terület szélén van, továbbá azért, mert a 11-es út nyomvonalával sajátos helyzetbe került ? különleges terület; a rajta volt régiségből maradt, eltemetett emlékeink a terület értékét emelik, a fejlesztések szabadságfokát csökkentik. Nem üres a papír..

Előzmények

A régmúlt előzményeit ? részben a téma “kifogyhatatlansága” miatt, részben azért, mert nem vagyok avatott értője a kérdésnek ? hosszan nem taglalom. Tegyék ezt meg a régészek, történészek ? ahogy tették eddig is.
Szükségesnek látom jelen folyamat részeként ? annak a későbbiekben alapadataként kezelendő ? erre vonatkozó “forrásjegyzéket” létrehozni.
A terület jelentős részét még a hetvenes években kisajátította az akkor Tanács; a B.N.V. beruházáshoz kapcsolódóan terveztek turista-városközpontot (Makovecz Imrének terve két változatban is fennmaradt). Ez az elképzelést a B.N.V. beruházással együtt elvitte a Duna…
A kisajátított területek azonban kisajátítottak maradtak; az Önkormányzat a terület jelentős mértékű tulajdonosává vált; ám ezzel a tulajdonával nem kezdett semmit. Tervek voltak, a területet ? úgy, ahogy ? karbantartja; komoly fejlesztés nem történt.
Megállapítható, hogy közösségként ? bár a terület számos eseménynek otthont ad ? jelenleg nem nem lehetünk büszkék a szóban forgó területre.

NÉV
Fontos lenne összefogó, kifejező nevet találni a területnek. Találjuk meg együtt azt a nevet, mellyel Visegrád ezen kiemelten fontos területét jelezzük; mely a visegrádi életnek akár márkanevévé válhat!

Felszínre került javaslatok

A területen évtizedek óta lakók, élők, dolgozók, a terület ismerői megfogalmaztak elképzeléseket, javaslatokat a terület fejlesztésével kapcsolatosan. Ezek egy része időről időre megfogalmazódik; némelyik szóban, némelyik akár írásban is. Van, amelyik ? ideiglenes jelleggel ? meg is valósul. Tudom, hogy sokan vannak, akik az elmúlt években (évtizedekben) már megfogalmaztak gondolatokat. Őket is kérem, hogy amennyiben továbbra is időszerűnek látják gondolataikat, ismételten fogalmazzák meg, tegyék közkinccsé!
Az együtt gondolkodás első lépéseként tehát kérek mindenkit, akinek a terület jövőjével kapcsolatosan bármilyen elképzelése van, fogalmazza meg, juttassa el az Önkormányzathoz. A megfogalmazott gondolatok beérkezését 2013. június 15-ig várjuk a http://forum.visegrad.hu címen (itt ez mindjárt meg is vitatható), a visegrad@visegrad.hu -n, vagy papír alapon a Polgármesteri Hivatalban. Ha valakinek az előbb említett formák bármilyen nehézséget okoznak, a Polgármesteri Hivatal munkatársai állnak rendelkezésére szóban megfogalmazott gondolatainak rögzítésében.

A területen illetve közvetlen környékén ingatlan-tulajdonnal bíró természetes és jogi személyeket valamint mindazokat, akik a korábbiakban tudomásunkra hozták elképzeléseiket, személy szerint is megkeressük. Mindezen személyeken túl is kérem, mindenki érezze megszólítva magát, aki ismeri, szereti, érti Visegrád ezen kiemelten érdekes és fontos területét!